Dịch vụ tên miền, hosting, máy chủ, bảo mật web

Dịch vụ tên miền

Tên miền .vn

470,000 VNĐ/THÁNG

Tên miền .net.vn/ .biz.vn/ .com.vn

350,000 VNĐ/THÁNG

Tên miền .com /.net /.org /.info

280,000 VNĐ/THÁNG

Tên miền .co

650,000 VNĐ/THÁNG

Dịch vụ Hosting

Cloud WP1

38,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud WP2

57,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud WP3

83,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud WP4

109,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud WP5

174,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud WP6

239,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 1

25,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 2

38,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 3

57,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 4

90,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 5

148,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Linux - Cloud Host 6

259,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 1

31,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 2

44,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 3

64,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 4

96,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 5

155,350 VNÐ VNĐ/THÁNG

Windows - Cloud Host 6

265,850 VNÐ VNĐ/THÁNG

Dịch vụ Server

Cloud S1 - Linux

162,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S1 - Window

630,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S2 - Linux

315,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S2 - Window

990,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S3 - Linux

495,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S3 - Window

1,485,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S4 - Linux

855,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S4 - Window

2,016,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S5 - Linux

1,350,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Cloud S6 - Linux

1,881,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Hỗ trợ cao cấp 1

855,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Hỗ trợ cao cấp 2

1,395,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Web Linux - Deluxe

871,200 VNÐ VNĐ/THÁNG

Web Windows - Deluxe

871,200 VNÐ VNĐ/THÁNG

Dịch vụ Email

Email Pro1

15,400 VNÐ VNĐ/THÁNG

Email Pro2

35,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Email Pro3

70,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Email Pro4

126,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Email Pro5

245,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Email Pro6

799,200 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Cá Nhân

15,400 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Plus 01

126,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Plus 02

210,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Plus 03

315,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Plus 04

431,670 VNÐ VNĐ/THÁNG

Mail Plus Server Riêng

879,120 VNÐ VNĐ/THÁNG

Small Office Email 1

35,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Small Office Email 2

70,000 VNÐ VNĐ/THÁNG

Bảo mật (SSL)

Chứng thực Rapid SSL

493,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Chứng thực Rapid SSL Wildcard

3,255,500 VNÐ VNĐ/NĂM

Chứng thực True Business ID

2,711,500 VNÐ VNĐ/NĂM

Chứng thực True Business ID Wildcard SSL

10,404,000 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO EV Multi-Domain SSL

9,035,500 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO EV SSL

2,601,000 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO Positive SSL

191,250 VNÐ VNĐ/NĂM

Comodo Premium Wildcard

4,628,250 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO SSL

684,250 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO SSL UCC

2,380,000 VNÐ VNĐ/NĂM

COMODO SSL Wildcard

3,536,000 VNÐ VNĐ/NĂM

GeoTrust QuickSSL Premium

2,435,250 VNÐ VNĐ/NĂM

GeoTrust True BusinessID with EV

4,900,250 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - GeoTrust True BusinessID with EV

5,176,500 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - Symantec Secure Site

5,992,500 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - Symantec Secure Site Pro

14,492,500 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - Symantec Secure Site Pro with EV

21,322,250 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - Symantec Secure Site with EV

14,492,500 VNÐ VNĐ/NĂM

SANs - True Business ID

4,352,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Symantec Secure Site

7,650,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Symantec Secure Site Pro

16,405,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Symantec Secure Site Pro With EV

23,800,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Symantec Secure Site Wildcard

38,250,000 VNÐ VNĐ/NĂM

Symantec Secure Site With EV

16,575,000 VNÐ VNĐ/NĂM